Tréning

A tréning számunkra egy fejlesztő eszköz, amelyet megfelelő korlátok között érdemes alkalmazni. Nem hiszünk abban, hogy a résztvevők egy csapásra megváltoznak egy tréning hatására. Ugyanakkor azonosítottunk számos olyan témát, mint pl. fejlesztő vezető, hatékony kommunikáció, motiváció, stb. amelyek hatékonyan tréningelhetők. Különösen akkor, ha a résztvevők nem egyszeri találkozásnak élik meg a programot, hanem az folyamatként építhető fel. A tréningek során alkalmakat teremtünk arra, hogy a résztvevők egyénileg, párban, kis vagy nagycsoportban képesek legyenek a témához kapcsolódó saját, legégetőbb munkahelyi problémáikkal foglalkozni, amelyekben a többiektől értékes visszajelzéseket kaphatnak.

1. Testreszabott tréningek
Alapvetően nincsenek készre gyártott, konfekció jellegű programjaink, ezért minden egyes tréninget az ügyfél igényére és szükségletére szabva készítünk elő. Ehhez igyekszünk az egyes vezetők – és ha szükséges, beosztottak – véleményét, problémáit, fejlesztési elképzeléseit megismerni.Noha a kialakított koncepció megközelítését és vázlatát előre egyeztetjük az ügyfél képviselőjével, legtöbbször fenntartjuk magunknak azt a szabadságot, hogy a programot a menet közben felmerülő igények alapján alakítsuk. Ez részben szupervíziós megközelítésünkből fakad.
2. A felnőttképzés lényege a tapasztalati tanulás
A tapasztalati tanulás lényege, hogy olyan helyzeteket teremtünk, amelyekre minden résztvevő úgy tud rátekinteni, hogy képes legyen saját magatartására vonatkozó megfigyeléseket és következtetéseket levonni. Nem mindig könnyű ez, hiszen gyakran saját gyengeségeikkel kell szembesülni, még ha modellezett helyzetben is.Megközelítésünk lényege, hogy a probléma azonosítása, feltárása és megértése szinte fontosabb, mint hogy ott azonnal megfelelő választ tudunk-e találni rá. Az alapkérdés tehát, hogy „mi a probléma valódi lényege?” Az erre való saját, őszinte válaszok megtalálása indíthat el minket azon az úton, ami végül a valós megoldáshoz vezet.Annak érdekében, hogy ezek a válaszok minél inkább megszülessenek, törekszünk olyan légkört teremteni, amiben mindenki őszintén beszélhet magáról, beleértve önmagunkat is.A programba olyan helyzeteket, gyakorlatokat, kérdőíveket és más elemeket beilleszteni, amelyek külső rálátást kínálhatnak a résztvevők számára a munkahelyi működésük jellegzetességeire. A létrehozott modell helyzetekben akár egyes nehézséget okozó helyzet kipróbálására is lehetőséget kínálunk. Mindezt azért, hogy megtapasztalja és megértse nehézségeinek gyökerét és az abból való kilépés lehetséges módját.A megoldások keresését leginkább a megfigyelések megosztása és a másoktól kapott visszajelzések tudják segíteni. Trénerként ilyenkor elsősorban moderálunk, saját megfigyeléseinket vagy tapasztalatainkat inkább visszafogottan adagoljuk.
3. Vezetői tréning coaching megközelítéssel
Mivel nehezen tudunk kibújni coach bőrünkből, tréningjeinken fontos szerepet kap a coaching megközelítés. Ennek lényege egyrészt, hogy a program során igyekszünk alkalmat teremteni arra, hogy a résztvevők egyénileg, párban, kis- vagy nagycsoportban képesek legyenek a témához kapcsolódó saját, legégetőbb munkahelyi problémáikkal foglalkozni. Ez képes igazán személyes szintre vinni a tanulási folyamatot. Másrészt igyekszünk folyamatba kapcsolni a fejlesztést, amelynek eredményeként a résztvevők a szervezetbe visszatérve nyomon követhetik megváltozott észlelésük és viselkedésük hatását, eredményeit.
4. Tanfolyam helyett fejlesztési folyamat
Minden esetben valamilyen módon megkeressük annak lehetőségét, hogy a résztvevők ne egyszeri találkozásnak éljék meg a programot, hanem sokkal inkább egy folyamatnak. Ezáltal a csoportban kialakult bizalmi légkörben egymást támogatva képesek saját fejlődési céljaik előrehaladását nyomon követni és segíteni. Az így ismétlődő visszacsatolások és az egyéni cselekvési tervek szisztematikus utánkövetése megerősítő hatást gyakorol a fejlődési folyamat tartalmára.
5. Coaching alapú tréningek
Az alábbiakban néhány témában megmutatjuk, hogy programjainkat milyen alapokra építjük.

5.1  Vezetői szerepek tréning
A program célja a napi vezetői rutin elemzése külső szemmel, valamint a vezető hármas szereprendszerének megértése:

 • a vezér, aki a közös jövő felé vezeti a csapatot;
 • a menedzser, aki a hatékonyságra koncentrál a jelenben;
 • a fejlesztő vezető, aki a munkatársak távlati fejlődését tartja szem előtt.
Tekintettel arra, hogy leggyakrabban a coach típusú vezetői szerep szorul háttérbe a napi teendők sodrásában, kiemelt hangsúlyt fektetünk annak megértésére és megtapasztalására, hogyan képes egy vezető úgy támogatni munkatársai fejlődését, hogy közben a szakmai iránymutatás mértékét fokozatosan lecsökkenti. Fejlesztésünk során a résztvevők megtapasztalják az indirekt vezetési eszközök alkalmazásának erejét A program során többek között:
 • felidéztetjük a résztvevőkkel a vezetői ideáljukat befolyásoló korábbi hatásokat,
 • szembesítjük a résztvevőket a vezetői szerepeik valós arányával napi munkavégzésük során,
 • rátekintünk a közös vonásokra, és összekapcsoljuk azokat a szervezeti kultúra elemeivel,
 • akciókat, vállalásokat dolgoztatunk ki az általuk kívánatosnak megjelölt arányok felé történő elmozdulás biztosítása érdekében.
5.2  Együttműködési és konfliktuskezelési tréning
Az együttműködés és a konfliktuskezelés rokon témák, két különböző megközelítésből. Az együttműködés tulajdonképpen a konfliktuskezelés egy speciális módja, amikor úgy tudom saját érdekeimet képviselni, hogy közben másokéit is támogatni tudom. A program során többek között:
 • szembesítjük a résztvevőket kérdőíves felméréssel saját konfliktuskezelési stílusaikkal,
 • esettanulmányok, helyzetgyakorlatok által lehetőséget teremtünk az önmagukra való rátekintésre,
 • törekszünk konkrét konfliktushelyzetek közös megbeszélésére,
 • igyekszünk olyan modelleket megmutatni, amelyek segítségével később azonosítani tudják, milyen konfliktus helyzetbe csúsztak éppen egy valós szituációban.
5.3  Hatékonyság erősítő tréning
A programban elsősorban a személyes hatékonyság szempontjaira helyezzük a fő hangsúlyt, de igény szerint kitérünk a szervezeti hatékonyságot befolyásoló témákra. A személyes hatékonyság főbb tényezőiként a képességek fejlesztése, a motiváció és a magabiztosság erősítése kerülhet feldolgozásra. A program során általában:
 • igyekszünk saját élményű helyzetekre építve indítani,
 • kérdőíves felméréssel visszajelzést kínálni a szervezet különböző szintjeiről,
 • lehetőséget teremteni saját esetek megbeszélésére,
 • nemzetközi kutatási eredmények felvillantásával kitekintést adni a jó gyakorlatok irányába.

5.4  Hatékony kommunikáció tréning
Az elmúlt években elsősorban olyan szolgáltató szervezeteknél szereztünk tapasztalatot, ahol az adott tevékenységhez való szaktudás jelentős szerepet játszik. Ebből adódóan trénerként elsősorban ott vagyunk otthonosak, ahol a szervezet az együttműködő vagy erőszakmentes kommunikáció szellemét kívánja meghonosítani. Programjainkban gyakran alkalmazunk:

 • a rálátást és megértést szemléltető gyakorlatokat,
 • helyzetgyakorlatokat,
 • egymást támogató személyes visszajelzést,
 • a résztvevők saját karakterének felismerését szolgáló modelleket.
5.5  Csapatépítő tréning Szupervízori megközelítésünkből adódóan a csapatépítésnek az intellektuálisabb, személyesebb szintű, beszélgetősebb verzióját kínáljuk. Belátjuk, hogy az outdoor programok által nyújtott élmények is jó hatással lehetnek a szervezeteken belüli belső együttműködésre, mi mégis úgy gondoljuk, hogy egymás mélyebb megismerése tartósabb hatást eredményez. A csapatépítésben gyakran alkalmazzuk a következő elemeket:
 • a csapat aktuális közös problémáinak megbeszélése,
 • személyes szintű problémák csoportos megbeszélése,
 • egymás közötti konfliktusok tisztázása,
 • személyiségprofilok feltárása és közös megosztása
 • korlátozott időkeretben bonyolított outdoor programelemek tapasztalatainak megbeszélése.

Bognár Nándor

A team coaching és a vezetői tréning megfelelő keretei

Martin Hajdu György

Milyen fejlesztői helyzetekben érzem magam igazán otthonosan?

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető