Stratégiai tervezés támogatás

Nem vagyunk stratégia szakértők, de fejlesztőként támogatni tudjuk a vezetői teameket jövőjük keresésében. Hiszünk abban, hogy az útkeresés hogyanja lehet olyan értékes a jövőbeli teljesítmény szempontjából, mint az eredménye. Azt is valljuk, hogy nincs az a cégvezetés, amely a kívülről rászabott stratégiai célok eléréséért kitartóan küzdeni tud, ha nem találja meg személyes szintű kapcsolatát a kitűzött célokkal. Tapasztalatból tudjuk, hogy minél inkább a meghatározó emberek személyes tehetségeire, motivátoraira épül a követendő stratégai, annál nagyobb a siker valószínűsége.

1. Objektív és szubjektív szempontok
Hasonló összefüggésről ír Jim Collins Jóból kiváló című könyvében, amelyben a kiválóság elérésének számos feltételét azonosítja. A kiváló vállalatok vezetői, mielőtt bármihez hozzákezdtek volna, megbizonyosodtak arról, hogy tehetséges és megfelelő belső motivációval rendelkező emberekkel veszik magukat körül. Előbbre való volt számukra, hogy kivel valósítják meg a célokat, mint hogy mi az irány. Egy másik meghatározó eleme a kiválóságnak az ún. Sün-koncepciót, amelynek lényege a komplex világ leegyszerűsítése egy üzleti szervező elvre. Ehhez három kérdést kell a csapatnak megválaszolni, és a válaszok metszéspontjából kristályosítható ki a Sün-koncepció. Mi ezúttal az első kettőre hívjuk fel a figyelmet.
  • Miben tudunk legjobbak lenni a piacon?
  • Mi lelkesíti leginkább a meghatározó embereinket?
  • Mi az a gazdasági mérőszám, ami leginkább vezérli az eredményességünket?

Sokak számára nehezen elfogadható gondolat, hogy „objektív” üzleti megfontolások racionális folyamata mellett legalább akkora jelentőséget tulajdonítsanak „személyes” tényezők szempontjainak. Nagy szervezetekben, különösen ahol számos vezetői szint alakult ki, erőteljes elvárás a megfoghatóság és a mérhetőség.

Olyan cégeknél sokkal könnyebb személyre szabott stratégia-alkotási folyamatot eredményesen facilitálnunk, ahol a vezetői kör kezében megvan a közvetlen tulajdonosi felhatalmazás az iránykijelölésre. Ez leginkább kis- és középméretű vállalatoknál érvényesül, ahol a tulajdonosok maguk is aktív vezetői szerepet töltenek be. Ebből következően azzal a csapattal dolgozhatunk együtt, amelyik azonnali hatást képes gyakorolni a cég működésére.

2. Tervezés a főbb szereplők bevonásával
Külső tanácsadói támogatásunkkal igyekszünk lehetővé tenni, hogy a bevont szereplők a fejlesztési lépések során képesek legyenek nyílt párbeszéd kialakítására. Ezáltal támogatjuk a szervezetet abban, hogy a stratégia tervezés folyamata során a jelen megközelítéséből kilépve képes legyen más megközelítéssel rátekinteni a belső működésre és kapcsolatokra, valamint a külső környezetre, a piacra. Független, kívülálló jelenlétünk segít abban, hogy a közös gondolkodás során  az esetlegesen beragadt emberi viszonyulások oldódjanak, és a résztvevők képesek legyenek valódi figyelemmel fordulni egymáshoz. Ez az egyszerű változás képes lehet megújító hatással lenni a belső egyeztetések minőségére.
3. Megoldásorientált tanácskozások, workshopok
A kiscsoportos tanácskozások célja a munkatársakban felmerülő fejlesztési ötletek feltárása. Nem vehet minden munkatárs részt a szervezet stratégiai tervezésében, mégis ezzel a lépéssel képesek lehetünk a bennük rejlő ötletek összegyűjtésére.A vezetői stratégia tanácskozások, workshopok teremtenek teret a stratégiai irányok valódi feltárására és egyeztetésére. Itt már csak tulajdonosok és/vagy vezetők és tapasztalt munkatársak közreműködnek. A kreativitás felszabadítását segítheti, ha újabb és újabb külső szempontrendszert kínálunk fel a közös gondolkodás alapjaként. A klasszikus stratégiafejlesztő folyamat az alábbi elemekből áll, melyeket indokolt esetben természetesen érdemes félretenni:
  • helyzetfeltárás – erősségek és gyengeségek elemzése,
  • a jövőkép, küldetés és közös értékek kialakítása,
  • a stratégiai célok meghatározása,
  • a taktika kialakítása, hogy hogyan érjük el céljainkat,
  • a folyamat kommunikálásának tervezése.
4. A program mellékhatása
A munkatársak bevonása a stratégia fejlesztésébe az új irány megtalálásán túl mellékhatásokkal járhat. Az irántuk mutatott figyelem és véleményük meghallgatása olyan elkötelezettséget eredményezhet, ami további lendületet adhat a szervezet új életében.

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető