Mikrovállalatok és magánszemélyek – ajanlasok

HELYZETKÉP – 2020 MÁRCIUS VÉGE

AJÁNLOTT ONLINE MEGOLDÁSAINK

Mikrovállalatok és magánszemélyek

A kérdőív eredményeinek tanulsága szerint a mikrovállalatok és magánszemélyek fő fókuszai a következők:

 • kreativitást ösztönző új, innovatív megoldások keresése, akár a működés teljes újragondolása a válságos helyzeten sikeres felülemelkedés érdekében,
 • erősíteni a kollégák biztonságérzetét az egyéni helyzetek figyelembe vételével,
 • mindezt higgadtan, emberközpontú megközelítéssel.
A fenti fókuszterületek támogatása érdekében a következő szolgáltatási portfóliót állítottuk össze mikrovállalatok és magánszemélyek számára.

CSAPATOKNAK

 

ONLINE TEAM COACHING AZ ÖSSZETARTÁS ERŐSÍTÉSÉRE

VEGYES CSOPORTOKNAK

 

ONLINE TEMATIKUS CSOPORTOS COACHING EGYÉNEK KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSÁRA

EGYÉNEKNEK

 

ONLINE EGYÉNI COACHING AZ ELŐRE VIVŐ LÉPÉSEK MEGHATÁROZÁSÁRA

Miként erősíthető egy csapat kohéziója a jelen helyzetben?

Csoportos folyamat támogatás a megváltozott helyzet minél jobb kezeléséhez

Egy vagy több alkalmas támogatás a megváltozott helyzet minél jobb kezeléséhez

Nehéz időkben csapatszinten is a kríziskezelés kerül előtérbe. A kérdés csupán az, meddig köti le az erőforrásait a helyzet érzelmi feldolgozása, és mikor erősödik fel a kreativitás, hogy a team figyelme a változásokban rejlő lehetőségek felé forduljon. Mivel leginkább maga team képes arra, hogy megtalálja saját fejlődésének módját, érdemes időt és figyelmet szánni a kívánt jövőkép felrajzolásához, az odavezető út megfogalmazásához és a lépések elindításához.

 

 

A team coaching folyamat elsőrendű célja szervezett és facilitált keretek között támogatást adni a csapatnak, hogy ne csupán alkalmazkodjanak a változásokhoz, hanem megerősödve kerüljenek ki. Ennek egyik előfeltétele, hogy erősödjön az összehangoltságuk, és a megváltozott körülményekből adódó lehetőségekre koncentráljanak háttérbe szorítva széthúzásokat és az együttműködést gátló rutinokat. Az egymást rendszeres időközönként követő, általában 2 órás beszélgetések az online térben (Skype, Zoom, stb.) zajlanak.

 

 

Team coachként ebben a folyamatban több feladatunk van:

 • bizalmi tér megteremtésének támogatása, amelyben mindenki megoszthatja ötleteit, elképzeléseit ugyanúgy, mint bizonytalanságait, elakadásait;
 • kimondatlanságok, rejtett feszültségek feltárása és csapatszintű megoldásának facilitálása;
 • a fókusz- és az időkeretek tartása;
 • rendszeres visszajelzések adása a csapatnak az eredményességüket támogató és nehezítő működési módok tudatosítása érdekében
 • új viszonyulási és viselkedési lehetőségek feltárásának és kipróbálásának ösztönzése
 • az együtt és egymástól tanulás lehetőségének erősítése rendszeres reflexióval.

 

Ebből adódóan ez a facilitált folyamat jelentős többletértéket teremt az együttműködés erősítésében ahhoz képest, mintha a csapat csak maga ülne össze ezekről a témákról beszélgetni.

 

A konkrét előrelépések, akciók kialakításán túl megerősödik a csapat identitása, eredményessége és együttműködése.

A koronavírus terjedésével szinte egyik napról a másikra jelentősen megváltozott a világ. Nincs korábbi tapasztalatunk, amire támaszkodhatunk, hiányoznak a fogódzók. Mindenkinek magának szükséges megtalálnia a válaszait olyan kihívásokra, mint az elszigeteltség, az otthoni munka hatékonysága és összeegyeztetése a családdal, a jövőbeli kilátások elbizonytalanodása.

Ilyen esetekben különösen nagy segítséget nyújthat egy sokszínű csoport, ahol a résztvevők eltérő háttere, élettapasztalata új perspektívákat adhat minden résztvevő számára saját nehézségeinek, dilemmáinak mélyebb megértéséhez és a megoldások megtalálásához. Az általában 2 órás beszélgetések online térben zajlanak (Skype, Zoom, stb.).

A közösen kialakított keretek fokozatosan olyan bizalmi légkört teremtenek, amelyben a csoport tagjai képesek kérdésekkel, megfigyelések, Visszajelzésekkel, saját kapcsolódó felismeréseik és tapasztalatuk megosztásával támogatni egymást személyes célok megvalósításához szükséges motiváció és magabiztosság megerősítésében előre megadott témák mentén. A csoport tagjai különböző szervezeti területekről/szintekről ugyanúgy jöhetnek, mint különböző szervezetektől.

Az egyes találkozókon a megadott téma mentén közösen kiválasztott személyes dilemma kapcsán egy-egy résztvevőt támogatunk abban, hogy nehézségei mögé lásson, megfogalmazza céljait és azok elérésének módját, feltárja a rendelkezésére álló erőforrásait, kezelje esetleges belső akadályait, és elinduljon a megvalósítás útján. Természetesen minden résztvevő magával viszi ebből a saját tanulságait. Végeredményeként mindannyian növelhetik eredményességüket és kiegyensúlyozottságukat mind szakmai, mind magánéleti területen.

A folyamat tematikájáról előre egyeztetett módon döntünk:

 • céges megbízás esetén az ügyfél képviselőivel
 • magánszemélyekből alakuló csoportok esetén a résztvevőkkel.

A tematikát egy-egy fejlesztési főtémához illeszkedve alakíthatjuk, mint például:

 • a vezetői eszköztár megváltozása távmunka idején,
 • vezetői eszköztár új vezetőknek,
 • hogyan jöjjünk ki a válságból nyertesen,
 • az izoláltság, bizonytalanság, feszültségek kezelése,
 • személyes energiagazdálkodás nehéz időkben,
 • a szervezet megújítása.

Egyszerre túl sok, felmérhetetlen kimenetelű változás éri most az egyéneket, ami könnyen kibillent a stabilitásból, és bizonytalanságot, szorongást kelthet.

 

Egy nyílt beszélgetés segíthet visszatalálni középpontunkhoz, ahonnan megfelelő döntéseket tudunk hozni ebben a bizonytalan világban. Akár egy alkalom is komoly támogatást jelenthet az előrelépésben, ugyanakkor egy több alkalmas folyamat tartós megerősödéshez és személyes változásokhoz vezethet. A beszélgetések online térben zajlanak (Skype, Zoom, stb.).

 

Életünk lényegi döntései, így például egy válsághelyzetre adott válaszok, valamint a személyes eredményességünk és elégedettségünk, kapcsolatteremtő képességünk mind elsősorban saját, mögöttes gondolkodásunktól függenek, attól, hogy milyen az önmagunkkal kialakított viszonyunk és a „belső dialógusunk”. A coaching folyamat ennek megváltoztatásán keresztül új válaszlehetőségeket teremt, ezen keresztül növelheti a sikerességet és az elégedettséget.

A klasszikus coaching témákon túl a mostani nehéz időszakban előtérbe kerülhetnek olyanok is, mint:

 • izoláltság, bizonytalanság kezelése,
 • munka / magánélet egyensúly,
 • otthon dolgozás hatékonyan,
 • a jövő változásai,
 • hol lesz az én szerepem,
 • életszakaszhatár döntések.

 

A coaching lényegében egy „luxusidő”, amikor bizalmi környezetben kizárólag magunkra figyelhetünk. Ilyenkor abban támogatjuk az ügyfelünket, hogy nehézségei mögé lásson, megfogalmazza céljait és azok elérésének módját, feltárja a rendelkezésére álló erőforrásait, kezelje belső akadályait, és elinduljon a megvalósítás útján, illetve a folyamat során tanulni tudjon a megszerzett tapasztalataiból, fejlődjön. Támogatásunkkal lényegében arra fordíthatja figyelmét, miként növelheti meg eredményességét és kiegyensúlyozottságát egyszerre mind szakmai, mind magán életében.

 

A coaching módszerek készségszintű alkalmazása fontos, de a folyamat lényegét a kettőnk közötti bizalmi munkakapcsolatból kialakult nyílt dialógus jelenti. Az első ülést egy ismerkedő megbeszélés előzi meg, amelynek segítségével megítélhető, hogy kialakulhat-e ez a bizalom.

Az eredeti díj: 60 000 – 80 000.- Ft + ÁFA / óra

A HELYZETRE TEKINTETTEL 2020 JÚLIUS 31-IG

A KEDVEZMÉNYES DÍJ:

40 000.- Ft + ÁFA / óra.

 Mindegyik coaching folyamat az első alkalmat követően díjmentesen lemondható.

Az eredeti díj: 50 000 – 70 000.- Ft + ÁFA / óra

A HELYZETRE TEKINTETTEL 2020 JÚLIUS 31-IG

A KEDVEZMÉNYES DÍJ:

35 000.- Ft + ÁFA / óra.

Mindegyik coaching folyamat az első alkalmat követően díjmentesen lemondható.

Az eredeti díj: 45 000 – 60 000.- Ft + ÁFA / óra

 A HELYZETRE TEKINTETTEL 2020 JÚLIUS 31-IG

A KEDVEZMÉNYES DÍJ: 

25 000 – 35 000.- Ft + ÁFA / óra. 

Mindegyik coaching folyamat az első alkalmat követően díjmentesen lemondható.

Ha kattintás után megadod elérhetőségeidet, legkésőbb 72 órán belül jelentkezünk, hogy egyeztessünk igényeidről és megfelelő ajánlatot tehessünk.

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető