Impulzus58 – A jövő vezetőjének 3 fejlődési iránya

HELYZETKÉP – 2020 MÁJUS VÉGE

Online kérdőíves felmérésünk eredményeinek összefoglalója

 Hogyan látják a helyzetet és mit tesznek a vezetők?

Mi változott két hónap alatt?

A kitöltők száma: 118 fő.

Az alábbi kérdésre kapott válaszok feldolgozott összesítése 

„Véleményed szerint, milyen területeken, készségekben szükséges fejlődni a vezetőknek, hogy megfeleljenek az új munkakörülmények szerinti kihívásoknak 2021-ben?”

 

A kapott válaszokat tartalmi alapon rendeztük, amelyek az alábbi kategóriák között voltak feloszthatók.

A kapott kategóriákat pedig három nagy területre lehetett csoportosítani:

  • vezetői humán készségek (pl. empátia, bizalom, kommunikáció, csapatfejlesztés)

  • a jövő üzletépítési eszközeinek ismerete (pl. digitális kompetenciák, folyamattervezés)

  • személyes fejlődés fókusz (pl. reziliencia, rugalmasság, önismeret, kreativitás)

Ezek alapján azt látjuk, hogy a megnevezett készségek közös vonása a fejlesztés fókusz: digitális alapú ütletfejlesztés, a csapat és emberi kapcsolatok fejlesztése valamint a személyes készségek fejlesztése. Ez egybecseng a lifelong learning, azaz egész életen át tartó tanulás koncepciójával, amely szerint a 21. században azok tudnak majd igazán érvényesülni, akik folyamatosan fejlesztik és újítják meg magukat, azaz újabb területeken növeli tudásukat, szereznek készségeket és kompetenciákat.

Az alábbiakban bemutatunk néhány jellemzőbb választ az egyes kategóriák alatt.

Dia1

Örömmel veszünk bármi kérdést, megjegyzést, visszajelzés!

Üdvözlettel:

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető