Indentitás

Identitásunk 5 pillére

Ma egy modell felvillantásával mutatjuk be, hogyan lehet továbblépni saját identitásunk megismerésében.

 

1. Idézet

„Minden kellemetlenség érzet abból fakad, hogy elnyomod valódi identitásodat.”

Bryant H. McGill

2. Felvetés

Sokféle módon jellemezhető, milyenek is vagyunk, és legtöbben folyamatosan keressük, kutatjuk is ennek különböző rétegeit – tanuljuk önmagunkat. Az identitásunk is az egyik réteg ezek közül, ami egy időleges eredménye mindannak, ami addig alakított minket. Az identitás fejlődése egy értelmezési folyamat, aminek során a különböző élethelyzetekben megszülető reflexióinkból, reakcióink hátteréből képet alkotunk önmagunkról. Jellemzően kamaszkorban kezdődik ennek felépülése (erről itt írtunk), és egész életünk során folyamatosan alakul.

Lehet, hogy mindez első olvasásra túlságosan elméleti, elvont, pszicho, ugyanakkor az identitásunk mindennapi reakcióinkat alapvetően befolyásolja, ezért érdemes tudatos kapcsolatban lenni vele. Különböző elemeinek feltárása és önmagunkban való összekapcsolása, integrálása erősítheti kiegyensúlyozottságunkat, önértékelésünket. Ennek átfogó értelmezéséhez az integratív terápia egyik képviselője, H. G. Petzold dolgozta ki az identitás 5 pillére modellt.

Milyen fő elemeken is nyugszik identitásunk?

  • Test, egészség: a testünk, az egészségünk állapota, és ezzel kapcsolatos megéléseink

  • Kapcsolatok, társasági háló: közeli és távolabbi kapcsolatainkhoz, és a teljes társasági hálónkhoz való viszonyulásunk

  • Munka, teljesítmény, pihenés: a munkánk, ezzel kapcsolatos szerepeink, az elért teljesítményeink, valamint a kikapcsolódás és pihenés szerepe életünkben

  • Anyagi biztonság: az anyagi biztonság megléte, és különösen ennek megélése

  • Értékek: a számunkra fontos emberi értékek

Minden egyes pillér megismerése, és azokkal való tudatosságunk kialakítása erősíti identitásunk alapját. Bármelyik pillér veszélyeztetettsége, sérülése, elvesztése komoly hatással lehet ennek teljességére, ami befolyásolhatja életünk minden aspektusát. Ugyanakkor a pillérek közül egyedül az „értékek pillér” képes arra, hogy szélsőséges esetben, amikor már az összes többi összeomlott, egyedül is megtartsa végső identitásunkat, önazonosságunkat.*

* Magritt Lundestad, professzor (Oslo, Metropolitan Egyetem) bemutatója által inspirálva – LIT – IIG Session, ANSE, 2022. február 8.

 

Identitás

3. Kérdés

Identitásod melyik pillérjére látsz rá legkevésbé?

Tags:

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető