EgyüttMűködik! – Tájékoztató vezetőknek

Online együttműködés-fejlesztő program

A program célja, hogy a szervezet minden szintjén erősítse a belső együttműködés kultúráját, az emberi kapcsolódások minőségét, ezáltal a hatékonyabb és eredményesebb működést.

Online sorozatunk képes akár nagyobb létszámú közösségek egyidejű támogatására azáltal, hogy egyszerre szólítja meg a munkatársakat és a vezetőket. Ennek révén:

 • egyrészt a résztvevők egyéni szemléletfejlődését támogatja,

 • másrészt támogatja, hogy minden csapat vezetője a saját helyzetükre szabott módon irányítsa kollégái figyelmét,

 • ezen túl, nagyobb szervezetekben a felsőbb szintek képviselőinek is rálátást kínál a belső folyamatokra.

A sorozat 3 fő részből áll: az együttműködési nehézségek feltárása, lehetséges megoldások keresése és új megállapodások létrehozása.

A 2,5 hónapos program során a résztvevők hetente egy üzenetet kapnak, melyekkel a szervezet minden egységének érését abban a fázisban támogatjuk, ahol éppen tart. Sorozatunk hatása így lehet csapaterősítő, együttműködésfejlesztő, szervezetfejlesztő, hatékonyságnövelő, hangulatjavító stb. hatású. Ehhez a belső éréshez sorozatunk egy keretet kínál, de magatok is alakíthatjátok, hogy ezt a keretet konkrétan milyen célra használjátok fel.

Programunk segíti, hogy a résztvevők körében erősödjön

a nyitottság mások igényeire,

az empátia nehéz szervezeti helyzetek kezelésében,

a kezdeményezés és az elköteleződés,

a problémák megoldásorientált megközelítése,

az együttműködés kultúrája, és

az összetartó, jó hangulat,

azaz összességében javuljon az emberi kapcsolatok minősége.

1. szint: A munkatársak

Üzeneteink az együttműködés egy-egy lényegi aspektusára hívják fel a résztvevők figyelmét, akik a felvetett témákra heti 10-15 percet fordítva találhatják meg saját válaszaikat. A szervezeti kultúra éréséhez gyakorlatias ajánlásokat fogalmazunk meg, amelyek segítségével új viselkedési formákkal kísérletezhetnek. A rendszeres szavazásokkal a közreműködők egymás tapasztalataiból is tanulhatnak, és ugyanakkor visszajelzést adhatnak az adott aspektus szervezeti helyzetével kapcsolatban. Ennek megfelelően minden tartalmi levél 4 elemből áll:

A levelek 4 eleme - EgyüttMűködik

A program tartalmi menetrendje:

1. hét: Felvezetés

1-3. hét: Az együttműködési nehézségek feltárása

 • A kommunikáció

 • Az előítéletek

 • Áttekintés az együttműködési nehézségekről

4-6. hét: Kapcsolatfelvétel és megoldások keresése

 • Önmagunk képviselete

 • Az együttműködés

 • Áttekintés a lehetséges megoldásokról

7-9. hét: Új megállapodások kialakítása

 • Fejlődésorientált gondolkodás

 • Belső szolgáltatás

 • Áttekintés az új megállapodásokról

10. hét: Zárás és értékelés

11. hét: Visszajelzés az eredményekről

2. szint: A munkatársakat közvetlenül irányító vezetők

Felkészítő levelek a munkatársi csapatokat közvetlenül irányító vezetőknek

A munkatársak részére küldött üzeneteket megelőzően minden pénteken egy felkészítő levelet kapnak a munkatársi csapatokat közvetlenül irányító vezetők, ami visszatekint az előző hét szavazásának eredményeire, röviden összefoglalja a következő hét témáját, és javaslatot tesz arra, hogy a csapat irányítójaként miként tudják támogatni a program által kínált lehetőségek még jobb kihasználását, így többek között:

 • hogyan érdemes ösztönözniük munkatársaikat a részvételre,

 • hogyan dolgozhatják fel közösen a szavazás eredményeit,

 • miként érdemes a következő hétre felkínált témát az éppen aktuális szervezeti helyzetekre/ igényekre vonatkoztatni.

A sorozat témaköreinek lezárását követően anonim összefoglalót kapnak munkatársaik szavazatairól.

3. szint: A munkatársakat közvetlenül irányító vezetők vezetői

Összefoglalók a csapatvezetők vezetői számára

A munkatársi csapatok vezetőinek vezetői számára hetente küldünk rövid tájékoztatást az éppen aktuális fejlesztési témáról egy-egy gondolatébresztő felvetéssel, és 3 hetente anonim módon tájékoztatást kapnak a saját területükhöz tartozó csapatok szavazási eredményeinek átlagairól. Időnként egy-egy javaslatot is felvetünk számukra, hogy miként tudnak magasabb szervezeti szinten is hozzájárulni az együttműködési kultúra erősítéséhez.

logo_final_#E85222

Ha bármi kérdésed van, szívesen állunk rendelkezésedre.

Copyright © 2013 - 2023 Önazonos Vezető