Impulzusok 3 az 1-ben

A cégalapítói jövőkép elsődlegessége

Minél erőteljesebb a tulajdonos részvétele a cég működésében, a cég sikere szempontjából annál nagyobb jelentőségű az önazonosságát biztosító és ambícióinak megvalósítását szolgáló keret kialakítása személyes céljai, értékei és preferenciái mentén.

Az új irány

Van az úgy, hogy elfogy az energia – nincs meg már a belső tűz, a jól bejáratott dolgok nem működnek tovább. Mit tehetek ilyenkor?

A szuperérzékenységről

A legtöbb ember még csak nem is hallott a szuperérzékenység fogalmáról, pedig kb. minden ötödik ember ezzel az adottsággal éli életét.

Az érzelmi fertőzésről

Gyorsabban hatnak másokra az érzelmeink, mint a tudatos viselkedésünk. Kevésbé befolyásol másokat, amit mondunk, teszünk, mint amit érzünk az adott helyzetben.

Identitásunk 5 pillére

Az identitás fejlődése egy értelmezési folyamat, aminek során a különböző élethelyzetekben megszülető reflexióinkból, reakcióinkból képet alkotunk önmagunkról.

A Gestalt és a 2023-as év

A Gestalt-hatás lényege, hogy tudatunk a képekben, a vizuális információban keresi a formát, az alakot, a helyzetekben pedig a jelentést.

Új év – új célok

Mivel lehet segíteni, hogy az új évre megálmodott terveink valóra válhassanak?

A vezető védelmi köre

Gyakran előfordul, hogy a vezetőt egy szűk kör által alkotott védőzóna veszik körül, akik nem engedik át a nem kívánt véleményeket.

Újra a segítségkérésről

Sokan vannak, akik nem szeretnek és nem is nagyon tudnak segítséget kérni. Legtöbbször azért, mert ezt a gyengeség jelének gondolják. Pedig…

Kiállni egymásért

A hagyományos csapatszellemnek régebben egy alapkövetelménye volt az egymásért való kiállás. Változóban van ez ma…

A racionalitás érzelmi korlátja

Érdemes átkereteznünk mindazt, amit az érzelmekről és azok helyénvalóságáról gondolunk munkahelyi környezetben.

Múlt, jelen, jövő

A múlt emlékei, a jelen intenzív megélése és a jövővel kapcsolatos várakozások együttesen vannak jelen bennünk. Hogy miként mixeled ezeket, az rajtad múlik.

A fájdalom és a szenvedés

A fájdalom az, ami velünk történik, a szenvedés az, amit ezzel a fájdalommal teszünk.

A halálhoz való viszonyulásunkról

Halandóságunk úgy keretezi életünket, hogy közben figyelmeztet, gazdálkodni kell az időnkkel, és dönteni, választani, változtatni érdemes a fontos dolgainkban.

Saját szerepünk feltárása

Amint képes vagyok valóban őszintén megérteni, mivel járultam hozzá a helyzet kialakulásához, képes leszek a saját, bezárt megközelítésemtől elszakadni.

A kitartás

Elbillenni látszik az elvárt készségek mérlege a látványos, gyors sikerek irányába, és a tartós erőfeszítés eredményei mintha kevesebbet számítanának.

A fizikai környezet hatása

A sikertelen tetteinket gyakran környezeti hatások, “bökdösések” is terelik, melyek elhárításával belső energiákat szabadíthatunk fel magunkban.

A szervezeti miért

Mennyire képes a szervezet olyan megkérdőjelezhetetlen, húzó üzeneteket megfogalmazni, ami valóban elkötelezi az ott dolgozókat.

Az apró lépések ereje

Amikor egy problémát észlelünk, az sokszor hegyként tornyosul előttünk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt keresni, miként juthatunk egyből a csúcsra.

Rejtett erősségeink

Hogyan mutat rá rejtett erősségeinkre a másokban csodált tulajdonság.

Értékek és érdekek

A hangoztatott szervezeti értékek próbáját az jelenti, amikor a csapaton belüli szereplők érdekei vagy személyiségei élesen ütközni kezdenek.

A vakfolt

Vakfoltjainkat sokszor azért nem látjuk, mert olyan, nem kívánatos jellemzőinket takarják, amelyekkel mi magunk nem szeretnénk szembesülni…

A csörte

Saját perspektívánkba zárva konkrét tényekkel támasztjuk alá álláspontunkat, és elmulasztjuk megvizsgálni mi rejtőzködhet tetteinket irányító érzelmeink mögött.

A belső erőről

Sok negatív történés nem tartozik közvetlen befolyásolási körünkbe. Szabadságunk abban áll, hogy milyen belső felkészültségi állapotban fogadjuk őket.

Teljesítményértékelés

Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci?

Az érzelmi bankszámla

Sokszor nincs időnk arra, hogy egymás szempontjait meghallgassuk, így aztán gyakran támaszkodunk feltételezéseinkre, előítéleteinkre.

A visszajelzések

Bármilyen visszajelzés jobb a magára hagyásnál.

Az 50 körüli életérzés

Amikor ködös dilemmák jelennek meg bennünk, melyeket alig tudunk elválasztani a napi nehézségektől. Vajon életszakasz válság figyelmeztető jeleivel van dolgunk?

A változásra való készülődésről

A lojalitás csak egy a meghatározó értékek közül, melyeket próbálok követni, és próbálom kellő mértékkel kezelni ezt más számomra fontos elvekhez viszonyítva.

Kiváló csapat

Kevésbé számít a csapat összetétele, mint az, hogy tagjai hogyan kommunikálnak, hogyan strukturálják a munkájukat és hogyan tekintenek hozzájárulásaikra.

Újra a pszichológiai biztonságról

Vezetőként mit tehetsz tudatosan a pszichológiai biztonság erősítéséért?

A pszichológiai biztonság

Pszichológiai biztonság akkor érvényesül, amikor a csapattagok bíznak abban, hogy nem fogják őket megbüntetni vagy megalázni, így elmondják ötleteiket.

A csapat összetartásának erősítése

A csapat összetartásához bizalomra van szükség, amihez a személyes szintű kapcsolódásokon keresztül vezet az út.

Kísérletezés reakcióinkkal

A körülöttünk élőkkel számtalan lehetőség adódik arra, hogy új típusú reakciókat keressünk magunkban, így csiszolva viselkedésünket.

A bosszantó emberekről

Talán egy olyan emberrel állok éppen szemben, aki a egy gyengeségemmel szembesít, egyben fejlődési lehetőséget mutat számomra.

A test jelzései

Legtöbbször a testünk értünk jelez, szinte utolsó stoptáblaként, amit már nem lehet nem észrevenni.

A kívánatos vezetői stílus

A helyzetfüggő vezetés személyre szabottan menedzseli a teljesítményt. Két eszköze van: feladat-orientált irányítás illetve kapcsolat-orientált támogatás.

A lojalitás

A lojalitás csak egy a meghatározó értékek közül, melyeket próbálok követni, és próbálom kellő mértékkel kezelni ezt más számomra fontos elvekhez viszonyítva.

A személyes célok feltárásáról

„Egész konkrétan mi az, ami zavar a helyzetben?” Minél világosabban meg tudod határozni a választ, annál inkább meg tudod fogalmazni az előremutató irányt.

A mérgező vezetőről

Sokszor nem is veszik észre, mit csinálnak. Viselkedésük a vélt szervezeti elvárásokat követi, amellyel saját személyiség torzulásukat kompenzálják.

A meghallgatás képességéről

Másokat meghallgatni nem könnyű. Nem elég csöndben maradni hozzá!

A jobbító befolyás

Ehhez érdemes először meglátni a másik szempontját, kimondani, amit értékelek másokban, elengedni sértettséget, lemondani a küzdelemről, elfogadni a másságot.

A vezető és a csapat

A vezető alapból része a csapatnak, ez egy kiindulási pont számunkra. Még akkor is így van, ha nem teljesen harmonikus köztük a kapcsolat.

A belső és külső motiváció

A külső motiváció csökkent autonómiához vezethet, ami csökkentheti annak esélyét, hogy valódi érdeklődést mutassunk a dolog iránt.

Szokásaink árnyoldala

Amikor a váratlan helyzetek sorsfordító kezdeményezésekhez vezetnek, az agyunk gondolkodó-kutató funkciója teret ad az asszociáló-megtapasztaló működésnek.

A versengésről

A verseny és versengés kifejezések hasonló jelentésűek, mégis ellentétes megítélésűek. Hogy melyik erősödik fel bennünk, sokféle belső és külső hatás eredménye.

Felelősségvállalás

Ahol felelősség hárításával találkozunk, ott az alulteljesítéstől, a hibázástól való félelem válik dominánssá, amit nem ellensúlyoz a siker reménye.

Az évkezdés nehézségei

A legtöbb dolog változatlan marad az újévre virradóra. Mégis sokak számára rémisztő, hogy ismét nulláról kell indulni, akár ismét bizonyítani kell.

Hogyan tovább?

Sokszor nem is az számít, hogy ténylegesen elérjük-e egykor kitűzött céljainkat, hanem hogy kivé válunk útközben, és hogy mennyire vagyunk elégedettek közben.

Az évzárás hangulata

12 tippből álló menüt kínálunk az évzárás / évkezdés átgondolásához, amiből ízlésed és aktuális lehetőséged szerint választhatsz.

A konfliktusaink keletkezéséről

A konfliktus forrása mindenkor valamilyen különbözőségben fogható meg. Ebből azonban nem lesz törvényszerűen összeütközés, harc. Ahhoz két út vezet…

Az előítéleteinkről

Amikor másokat beskatulyázunk, szétválik a konkrét észlelés és az értelmezés. Szervezeten belül gyakran így erősödnek fel a MI és ŐK viszonyulási rendszerek.

A hibrid munkavégzésről

Az újfajta működésben át kell keretezni a munkafelügyelet tartalmát és nagyobb bizalmat és felhatalmazást érdemes adni a munkavállalóknak.

A partnerségről más szemszögből

Egyre erősödni fog ez az elvárás, hogy a szervezet partnerként támogassa a munkatársakat személyes céljaik megvalósításában.

A befolyásolási kör

Lehet, hogy egy probléma megoldása 90%-ban nem rajtunk áll. Ugyanakkor, ha felelősséget vállalunk a maradék a 10%-ért, jelentősen javítani tudunk helyzetünkön.

A munkahelyi barátságokról

Amikor munkatársak mélyen kötődnek egymáshoz, a munkahelyi jóllét olyan állapotát élik meg, ami pozitív, a szervezet számára is előnyös tettekre ösztönzi őket.

A vezető árnyéka

„Fejétől bűzlik a hal” szoktuk mondani. Nem azért, mert a vezetők nem értik a dolgukat, hanem mert ők hagyják a legnagyobb nyomot a szervezet működésén.

A bennünk élő vezető feltárása

Valaki akkor képes legjobb önmagára rátalálni, ha ítéletektől mentesen képes magára nézni, elfogadva azt, hogy olyan amilyen, és minden úgy van, ahogy van.

Az asszertivitásról

Amikor valami beakad nálunk, érzelmi viharba kerülünk, ami felülírja a tanultakat. „Eltalálják a nyomógombunkat.” Mi van e mögött?

Az egók harca

Mert mi is az egóm? A személyiségemnek az a része, amilyennek látni és láttatni szeretném magamat. Ugyanakkor az egó az empátia ellensége.

A boldogság-keresés paradoxona

A boldogság keresése könnyen ahhoz vezet, hogy mindig jókedvűnek, lazának és pozitívnak akarjuk érezni magunkat. Pedig ez így illúzió.

Hogyan gondolkodsz az életpályádról?

Erősen hatnak ránk a tudattalanul is jelenlévő gondolkodási sémáink. Így van ez az életpályánk alakulásával is. Érdemes tudatosabban átgondolni.

A személyes szintű kapcsolódásról

Sokan gondolják úgy, hogy a munkahely üzletről és nem „lelkizésről”, munkakapcsolatokról és nem barátkozásról szól, pedig, ha eltérő szerepekben is, ugyanaz az ember megy be dolgozni, mint aki hazatér a családjától.

Menni vagy maradni

Jobban is halljuk azok hangját, akik sikerre vitték, és pályájuk csúcsáról üzennek: Menni kell! Kevésbé hangosak azok, akik váltottak és végül elbuktak.

Az ingeréhség

Szükségünk van az emberi ingerekre a munkánkban is. Sokunk számára azonban hiányoznak a minták a személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezésére.

A megbeszélések hatékonysága

Mit lehet tenni az értelmetlenül zajló megbeszélések ellen?

A változásra való felkészülés

Mennyire szeretnéd a változást? És mennyire hiszel benne?

Az ítéletmentes visszajelzés

Adhatok egy visszajelzést?

A döntési fáradtságról

A folyamatos döntési kényszer rengeteg energiát emészt fel, amelynek eredményeként idővel jelentősen csökken a mentális fittségünk.

A reflexió

A helyzetek érzelmi emlékként pontos lenyomatokat hagynak a lelkünkben.

Az utódlás

Az utódlás megfelelő előkészítése vezetői minőséged egyik mutatója.

A sokszempontúság

Minél több szemszögből tekintünk egy helyzetre, annál jobb megoldások születhetnek.

Személyes hatékonyság – Kérdőív – 2020 vége

Miként látják a vezetők személyes hatékonyságukat.

Emberek vezetése – Kérdőív – 2020 vége

Miként látják a vezetők kollégáik vezetésének módját.

Vezetői fejlődés – Kérdőív – 2020 vége

Miként látják a vezetők saját fejlődésüket.

Szervezeti és üzleti helyzet – Kérdőív – 2020 vége

Miként látják a vezetők a szervezeti helyzetet.

A személyes hatékonyság új megközelítése

Tudatosan kialakított, rendszeressé tett személyes rutinok kialakítása szükséges, amelyek idővel szokásokká válnak, és segítenek magas szinten és pozitívan tartani a személyes energiánkat.

A szervezeti működés minősége

A kiválóan teljesítő szervezet ismérvei 12 szempontba sűrítve – a magas szintű és tartós elköteleződésének biztosításához ezekre érdemes odafigyelni.

Kapcsolataink tisztázása

Ez az egyszerű rendszer keretet kínál kapcsolataink tisztázásához. Csapatépítő programjaink során is gyakran használjuk.

A munka élménye

Amikor megjelenik a „flow” kikapcsolódnak bennünk a zavaró bizonytalanságok, és koncentráltakká és energizáltakká válunk.

A tanulási stílusainkról

Egyik tartós jellemzőnk, hogy miként tanulunk. A négy tanulási stílus mindegyikünkben ott van, mégis egyéni preferenciáinktól és a helyzettől függően különböző mértékben alkalmazzuk őket.

Hatáskör és felelősség

Hatáskört delegálhatsz, de felelősséget nem. Igaz ez?

Az empátiáról

Minél gyakrabban próbáljuk beleélni magunkat a másik helyzetébe, annál jobban megláthatjuk az ő perspektíváját. Ha ezt elég gyakrabban tesszük, fokozatosan készséggé válik, és megerősödik az empátia bennünk.

A pályamódosításról

Ha képes vagy időben elindítani a pályamódosításodat, még lesz benned elég lendület az új irány megtalálására és a felkészülésre.

A nyitottságról

A mai VUCA világban minden szinten erősíteni szükséges a nyitottságunkat. Érdemes folyamatosan három szinten gondolkodni: BAU, innováció, formabontás.

A kérdéseink minőségéről

A kérdések az agyunkat automatikusan arra késztetik, hogy választ keressen. Te döntöd el, hogy milyen irányba tereled a figyelmedet!

A szervezeti változásokat kísérő ellenállásról

Ahhoz, hogy a munkatársak a változás mellé tudjanak állni, három téren szükséges megerősítést kapniuk: értelem, hajlandóság, képesség.

Az ellenállás leküzdése

Minél nagyobb a változtatás, annál nagyobb lesz a keletkező ellenállás is. Leküzdésében 5 dolog együttes erejére van szükség…

Az életfázisok

Életünk egy állandó tanulópálya. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy milyen korábbi életszakaszok, hogyan alakítottak alapállásunkon.

Az elköteleződésről

Az elköteleződés a sikeresség egyik hajtóanyaga. Lényegében felelősséget vállalok önmagam előtt, hogy nem engedem eltéríteni magam, kitartok a döntésem mellett.

A bevonás erejéről

A sokszínűség és a bevonás együttes megléte vezet jobb döntésekhez, biztosít nagyobb kreativitást, eredményesebb együttműködést csapatokban, szervezetekben egyaránt.

A személyes vágy erejéről

Hogyan tudsz eljutni a személyes vágyaid beteljesítéséhez, amit régóta a szíved dédelgetsz, de különböző okokra hivatkozva halogatod.

A kérdéseim hatása

A kérdés igazi erejét akkor mutatja meg, ha a megfelelő nyitottság pillanatában érkezik meg hozzám.

A vezetői szerepek

Fontos, hogy vezetőként egyszerre legyek jövőt mutató vezér, a mindennapi feladatok menedzsere és a munkatársaim fejlesztője.

Megértés és megoldás

Két dologra is szükségem van, ha eredményes és tartós megoldásokat keresek: a helyzet feltárására, ami tudatos elemzés, és önmagam belső feltérképezésére, ami már túllép ezen.

A delegálás

A delegálás nem csak a munkafeladatok átadásáról szól, és a vezetés magasabb értelméhez kapcsolódik.

A korlátozó tényező

Liebig modellből elleshetjük, hogy munkatársaink teljesítményét, fejlődését, együttműködését stb. az a tényező határozza meg, ami igényeikhez képest leginkább hiányzik számukra.

Amivel a jövő csalogat

Biztosan benned is ott vannak azok a régi képek, hangok, üzenetek, amelyek továbbsegítenek döntéseidben, csak keresd meg őket, és maradj kapcsolatban velük.

A korlátozó hiedelmekről

Korlátozó hiedelmeink bekorlátozzák mozgásterünket, megerősítő hiedelmeink meg új lehetőségeket láttatnak meg.

A jobbító vezetői hozzáállás

A lényeg: ha valami nem sikerül, fogadjam el, hogy „még nem” tartok ott, de képes vagyok a fejlődésre, és bánjak így a környezetemben levőkkel is.

A pozitív érzelmi állapot megteremtéséről

Életünk minőségén javíthatunk, ha többet összpontosítunk a jó, örömteli, elismerést érdemlő dolgokra a mindennapjainkban.

Viharban – a csapat fejlődésének kritikus fázisa

Ha megpróbáljuk elkerülni a csoport éréséhez szükséges konfliktusos, tisztázó helyzeteket, lappangva továbbra ott maradnak az elvarratlan szálak.

A segítségkérés képességéről

Minél nagyobb a változás, annál erősebb lesz az ellenállás, amelynek leküzdésében sokat adhat a külső támogatás.

A félelmeinkről új megközelítésben

A változtatással kapcsolatos félelmeink éppen azt jelzik iránytűként, hogy merre van a személyes fejlődés útja, mi a tanulnivalónk.

A bizalomról

Közösségben, szervezetben dolgozva a másokkal kialakult bizalom megkönnyíti és felgyorsítja a célok elérését, mivel szükségtelenné teszi, hogy munkafolyamatonként, feladatonként felmérjük a másik szándékát, minőségét, viszonyulását.

A minőségi kapcsolatok erejéről

A Harvard Egyetem közel 80 éves kutatásának eredménye azt mutatja, hogy a jó kapcsolatok boldogabbá és egészségesebbé tesznek minket.

A jövő vezetőjének 3 fejlődési iránya

2020 májusi kérdőíves felmérésünk egyik pontjában a jövőben leginkább elvárható vezetői fejlődés irányaira kértünk válaszokat a kitöltőktől. 3 fő fejlődési terület körvonalazódott…

Visszatérés a home office-ból

Amint 2020 közepén 2-3 hónap otthondolgozás után kollégáink visszatérnek az irodába, a klasszikus most új helyzet lett számukra, amit változásként élnek meg.

Az elismerés ereje

Amikor másokat elismerünk, saját pozitív érzelmi állapotunkat is erősítjük, és jobb kedvünk lesz, energizáltabban végezzük munkánkat.

A mindennapokat jobbító rítusok

Miként lehet napi rutin gyakorlatokkal a boldogság, kiegyensúlyozottság érzetét felerősíteni önmagunkban, ami aztán munkánkban is eredményességet hozhat?

A nehézségekben rejlő lehetőségek

Nem mindegy, hogy nehézségek esetén mire fordítjuk inkább a figyelmünket: a problémákra vagy a lehetőségekre.

Csoportok közötti együttműködés

Vezetőként más-más dolgunk van a kollaboráció illetve a kooperáció típusú együttműködés esetében.

Célállítás és iránytartás

Elsőként azt gondoljuk át, hova szeretnénk eljutni, és ezt tekintsük át minden életszerepünkre vonatkozóan.

A siker és a boldogság kapcsolata

A sikeresség nem automatikusan vonja maga után a boldogságot, miközben ha boldogabbak vagyunk, azáltal sikeresebbek is leszünk.

A csapat motiválása

A vezetői szerep egyik fő fókusza a munkatársak támogatása önazonosságuk folyamatos erősítésében.

Hatékonyság ÉS hatásosság

Ha nem jó irányba lapátolok nagy erővel, rossz irányba megy a csónakom.

A személyes miért

Eltérő hozzáállásunk van attól függően, milyen értelmet tulajdonítunk az adott helyzetnek…

Az önbizalom-növelés ereje

Minél inkább sikerül önmagamat adni a munkámban, annál sikeresebb és elégedettebb leszek.

A döntések

Minden zavar, megtorpanás, elakadás arra figyelmeztet, hogy egy döntést még nem hoztam meg.

Az úton levésről

Ahogy haladok, és közben néha megállok szemlélődni, újszerű értelmezések születnek meg bennem.

A mindennapi kommunikációnk

Először hozzunk létre valódi kapcsolatot, és csak ez után fogjunk bele fontos témák átbeszélésébe.

A szervezeti és személyes célok iránti elköteleződés

Igazi elköteleződés akkor születik meg, ha egyszerre sikerül önazonos módon kapcsolódni önmagunkhoz és a szervezethez.

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető