Author Archive

Iránykeresés

Az új irány

Mai írásunkban az új irány keresésének lehetőségét villantjuk fel számodra.

 

1. Idézet

„Mielőtt új irányokba indulnál, először el kell engedned azt, ami nem működik számodra.”

Bryant H. McGill

2. Felvetés

Van az úgy, hogy elfogy az energia. Nincs meg már a belső tűz, a jól bejáratott dolgok nem működnek tovább, és a korábban inspiráló feladatok, kollégák, környezet sem képesek új lendületet adni. Egy ideig próbálok visszabillenni a régi állapotomba, aztán igyekszem másra terelni a figyelmemet, de végül azzal szembesülök, hogy a korábbi cél, az addig járt út már nem az enyém, a régi társak már nem erősítenek. Amikor ezt felismerem, hirtelen nagyon magányos leszek. Ebben a helyzetben nincs sok segítség, leginkább nekem kell kirángatni belőle magamat a saját hajamnál fogva. Igen, igen… de hogyan? Mit tehetek ilyenkor?

Keresve a választ, ezeket mondogatom magamnak:

 • Vedd észre és fogadd el, hogy ebbe a helyzetbe kerültél. Persze nehéz ez, hiszen azonnal elkezd repedezni korábban megszilárdult identitásod.

 • Tekints rá egy szélesebb perspektívából, hogy mi is történt ott, abban a helyzetben. Hogyan alakult ki, mi a te szereped, milyen körülmények játszottak közre?

 • Tanuld meg a leckét belőle, amit tovább tudsz vinni magaddal. Értsd meg, mit tehettél volna másként, de főleg azt, hogy legközelebb miként fogsz cselekedni, hogy ezt elkerüld.

 • Ne vádaskodj! Bizonyára voltak még más szereplők, akik hozzájárultak, hogy ez így történt. Az ő indíttatásukat viszont nehezen fogod megérteni, ezért jobb, ha békén hagyod őket.

  Keress egy új irányt! Bízz benne, hogy jó lesz!

Egy új irány új helyzetet teremt számodra. Ilyenkor élesebbé válik az érzékelésed, meghallod az olyan jelzéseket, csalogató hívásokat is, amelyeket addig nem vettél észre. Kibillensz a megszokott egyensúlyból, ami felszínre hozza lappangó készségeidet. Mobilizálódnak olyan belső indíttatásaid, amelyek felébresztik szunnyadó erőidet. Az így észlelt új külső környezet új belső teret hoz létre benned!

Néha érdemes kidobni a régi ruhát, otthagyni a régi házat – néha érdemes új útra lépni, hogy tovább tudjál haladni. Amerre vinne az út.

Iránykeresés

3. Kérdés

Életpályád jelen szakaszában melyik dimenzió érett meg a megújításra?

Indentitás

Identitásunk 5 pillére

Ma egy modell felvillantásával mutatjuk be, hogyan lehet továbblépni saját identitásunk megismerésében.

 

1. Idézet

„Minden kellemetlenség érzet abból fakad, hogy elnyomod valódi identitásodat.”

Bryant H. McGill

2. Felvetés

Sokféle módon jellemezhető, milyenek is vagyunk, és legtöbben folyamatosan keressük, kutatjuk is ennek különböző rétegeit – tanuljuk önmagunkat. Az identitásunk is az egyik réteg ezek közül, ami egy időleges eredménye mindannak, ami addig alakított minket. Az identitás fejlődése egy értelmezési folyamat, aminek során a különböző élethelyzetekben megszülető reflexióinkból, reakcióink hátteréből képet alkotunk önmagunkról. Jellemzően kamaszkorban kezdődik ennek felépülése (erről itt írtunk), és egész életünk során folyamatosan alakul.

Lehet, hogy mindez első olvasásra túlságosan elméleti, elvont, pszicho, ugyanakkor az identitásunk mindennapi reakcióinkat alapvetően befolyásolja, ezért érdemes tudatos kapcsolatban lenni vele. Különböző elemeinek feltárása és önmagunkban való összekapcsolása, integrálása erősítheti kiegyensúlyozottságunkat, önértékelésünket. Ennek átfogó értelmezéséhez az integratív terápia egyik képviselője, H. G. Petzold dolgozta ki az identitás 5 pillére modellt.

Milyen fő elemeken is nyugszik identitásunk?

 • Test, egészség: a testünk, az egészségünk állapota, és ezzel kapcsolatos megéléseink

 • Kapcsolatok, társasági háló: közeli és távolabbi kapcsolatainkhoz, és a teljes társasági hálónkhoz való viszonyulásunk

 • Munka, teljesítmény, pihenés: a munkánk, ezzel kapcsolatos szerepeink, az elért teljesítményeink, valamint a kikapcsolódás és pihenés szerepe életünkben

 • Anyagi biztonság: az anyagi biztonság megléte, és különösen ennek megélése

 • Értékek: a számunkra fontos emberi értékek

Minden egyes pillér megismerése, és azokkal való tudatosságunk kialakítása erősíti identitásunk alapját. Bármelyik pillér veszélyeztetettsége, sérülése, elvesztése komoly hatással lehet ennek teljességére, ami befolyásolhatja életünk minden aspektusát. Ugyanakkor a pillérek közül egyedül az „értékek pillér” képes arra, hogy szélsőséges esetben, amikor már az összes többi összeomlott, egyedül is megtartsa végső identitásunkat, önazonosságunkat.*

* Magritt Lundestad, professzor (Oslo, Metropolitan Egyetem) bemutatója által inspirálva – LIT – IIG Session, ANSE, 2022. február 8.

 

Identitás

3. Kérdés

Identitásod melyik pillérjére látsz rá legkevésbé?

Gestalt

A Gestalt és a 2023-as év

Mai levelünkben kísérletet teszünk a Gestalt-hatás jelenségének értelmezésére az előttünk álló 2023-as évhez való viszonyulásunk kapcsán

 

1. Idézet

„A boldogságunk vagy nyomorúságunk nagy része a beállítódottságunkon múlik, és nem a körülményeinken.”

Martha Washington

2. Felvetés

Gyakran észlelem magamban, hogy egy-egy helyzetet, személyt nem önmagában érzékelek –  úgy, ahogy itt és most (ott és akkor) felbukkan – hanem egyből a tudatomban hozzákapcsolódó „kommentekkel”, előítéletekkel, automatikus reflexekkel, beskatulyázással együtt, és ezek által befolyásoltan reagálok. Már az első percben nem a dolog maga, hanem az ahhoz való viszonyulásom határozzák meg hozzáállásomat.

Emberként szüntelenül keressük az egyensúly és a teljesség élményét. Belülről jövő indíttatásunk, hogy a dolgokat teljességükben lássuk és értsük. A Gestalt-hatás lényege, hogy tudatunk a képekben, a vizuális információban keresi a formát, az alakot, a helyzetekben pedig a jelentést. A befejezetlen vagy hiányos dolgok (képek, történetek) legtöbbször kényelmetlenség érzetét keltik bennünk, így kikezdik nyugalmunkat, megzavarják a figyelmünket. Éppen ezért önkéntelenül is arra törekszünk, hogy képzelőerőnkkel kitöltsük a hiányzó elemek helyét. Amíg ez nem történik meg, a hiányérzet, a zavar ott lappang bennünk, még ha nem is vagyunk ennek tudatában.

Ebben a jelenségben az a kockázatos, hogy a képzeletünk által kreált kiegészítés gyakran téves, pontatlan vagy nem mindenre kiterjedő.  Így az alábbi kép értelmezése is többféle lehet.

Gestalt

Csak alig egy hete startolt el az új év, aminek kapcsán a rossz előjelek jóval megelőzték a kezdetét. A napi híradások folyamatosan gondoskodnak arról, hogy veszélyérzetünket szinten tartsák. Ebben a stresszelt állapotban a történéseket aggódva figyelhetjük, és reakciónkat mindez jelentősen befolyásolhatja. Érdemes ezért most különösen tudatosnak maradni, és figyelni a konkrét történések és információk, valamint azok értelmezéseinek körültekintő szétválasztására.

3. Kérdés

Melyek azok a jelenségek, amelyek most negatívan hatnak beállítodottságodra, és ezektől függetlenül, milyen lehetőséget látsz a magad számára a 2023-as év során?

Védelmi kör

A vezető védelmi köre

Ma a vezető védelmi köréről írunk.

 

1. Idézet

Ha hatalmon vagy, sokkal inkább vakká és süketté válsz a külső jelekre.

Adam Michnik

2. Felvetés

Fejlesztőként azokat a szervezeteket támogatjuk szívesen, ott szeretünk dolgozni, ahol a vezetés célja a munkatársak bevonása, a nyílt és őszinte kommunikáció erősítése, a tabuk feltárása és a kimondások felvállalása. 

Amikor egy cégben kitartóan ez a szemlélet válik meghatározóvá, a munkatársak egyre inkább önazonosak lehetnek, hiszen a helyzet egyre kevésbé késztet szerepjátszásra. Ennek eredményeként mindenki legjobb önmagát hozhatja be a közösbe, játszmák, felesleges küzdelmek kreálása nélkül. Az ilyen helyzet felszabadultságot, természetességet, belső kiegyensúlyozottságot teremt, ami jó hatással van az eredményességre.

Ehhez viszont a vezetőnek sokszor szembe kell nézni olyan véleményekkel, amelyek ütköznek a sajátjával, zavaróak, kellemetlenek, akár kínosak számára. Szembesülni szükséges gyengeségeivel, ellenállásokkal, alkalmazkodni sajátjától eltérő szándékokhoz. 

Az ilyen tisztánlátás gyakran gátolt, aminek több oka is lehet. Először is, a munkatársak legtöbbször tartanak attól, hogy őszinte megnyilvánulásaik hatására megítélésük romlik, ami származhat helyi vagy korábban szerzett tapasztalataikból. 

Másodszor, a vezető sokszor maga sem hallja meg a visszajelzéseket, még akkor sem, ha kimondásra kerülnek – egyfajta süketsége lehet mások kritikájára. 

Végül pedig, gyakran előfordul, hogy a vezetőt egy szűk kör által alkotott védőzóna veszik körül, akik nem engedik át a nem kívánt véleményeket. Hívhatjuk őket „bólogatójánosoknak”, de sokszor csak arról van szó, hogy a személyes szimpátia, az eltöltött évek, a közösen elért eredmények hatására kiválasztódik egy szűkebb, bizalmi kör, amelynek tagjai támogatnak, védenek, meghatározóvá válnak. Így végül ők korlátozzák, hogy a vezető túl gyakran találkozzon zavaró, érzékeny témákkal, ők jelzik a többieknek, mit és miként szabad tenni a szervezetben, és mit nem illik. Szinte példát mutatnak a munkatársak szélesebb körének, hogy mi a helyes viselkedési mód. 

A támogatók pozitív hatása, hogy a vezető így megerősödve igazi vezetőjévé válhat csapatának. Ami viszont veszélyes, ha ez a szűk kör túlságosan bezár, és akadályozza az információ, a vélemények szabad áramlását, ami végül rossz reakciókhoz, döntésekhez vezethet.

A vezető védelmi köre

3. Kérdés

Vezetőként: Működésünkkel kapcsolatban kinek a véleményét hallom meg, és kiét nem?

Beosztottként: Munkámban melyek azok a kimondatlan szabályok, amelyek korlátoznak a szabad véleménynyilvánításban?

Kiállni egymásért

Mai írásunk az egymásért való kiállásról szól, és most elsősorban e téma szervezeti vonatkozásával foglalkozunk.

 

1. Idézet

„Az erős emberek kiállnak magukért. A még erősebbek kiállnak másokért.”

Chris Gardner

2. Felvetés

A munkahelyi csapatok együttműködése és összetartása kulcsfontosságú a kiemelkedő teljesítmények elérésében. Sok cég tesz is azért, hogy csapatépítő programokkal bekapcsolják a kilógókat és erősítsék az összetartást. Ilyenkor a legtöbb outdoor gyakorlat során azt élhetik meg a résztvevők, hogy a csoport számára kiadott feladat megvalósításában mennyire egymástól függenek. Hogy mindenkire figyelni kell, és senki sem maradjon hátra.

Aztán jön a hétfő, és mindenki visszatér a munkába. Már nem játékos, modellezett helyzetekkel van dolguk, hanem a napi feladatokkal, megoldandó nehézségekkel, társterületi egyeztetésekkel. Legtöbben a feléjük támasztott elvárásoknak próbálnak megfelelni, és mindaz, ami körülöttük történik, csak háttérzaj. És egyszer csak azt lehet hallani, hogy a vezető az egész csapat munkája kapcsán valami olyat kér számon egy kollégán, ami valahogy nem fair. Noha csak egy kollégát érint a számonkérés, a legtöbben érintve érzik magukat, mégis elhatárolódnak a konfliktustól, inkább meg sem hallják (erre való a fülhallgató, hogy azt halljuk meg, amit akarunk). És sajnos – mi úgy tapasztaljuk – egyre inkább így van ez, egyre kevésbé állunk ki egymásért. Pedig a hagyományos csapatszellemnek egy alapkövetelménye volt ez még nem is olyan régen. Nemo resideo – szólt a jelszó a római hadseregben. No one left behind – halljuk az amerikai háborús filmekben.

Vezetőként ilyenkor lényegében próbára teszed az összetartást. Ha valóban igazságtalanul léptél fel egy beosztottaddal szemben, örülhetsz, ha lesz, aki szembeszáll veled, kiáll és elmondja a véleményét. Ha vannak ilyen emberek a csapatodban, van remény. Erősítsd őket, támogasd kibontakozásukat. Talán ott lehetnek köztük a jövő vezetői.

Silhouette,Good,Friends,Embrace,Each,Photograph,Friend,Do,Not,Leave

3. Kérdés

Vezetőként: Mennyi terük és esélyük van beosztottaidnak arra, hogy álláspontoddal szemben egymás védelmére kelljenek?

Ha nem vezetőként gondolkodsz a helyzetről: Mit lépsz ilyenkor? Mitől függ, hogy kimondod-e az igazságodat, konfrontálódsz-e a hatalommal, vagy véded a saját… helyzetedet?

Idősíkok

Múlt, jelen, jövő

Ma a múlt, jelen, jövő idősíkok párhozamos jelenlétéről írunk.

 

1. Idézet

„Nos, a múlt elmúlt, ezt tudom.
A jövő még nincs itt, bármi legyen is az.
Szóval, mindösszesen ez van, a jelen. Ennyi.”

Don Johnston

Jim Jarmusch rendezésében készült Hervadó virágok (Broken Flowers) című filmből

2. Felvetés

Három síkon zajlik egyszerre az életem:

 • a múltbeli események emlékeinek és azok kapcsolódásainak folyamatos kavargása bennem,

 • a jelen pillanatának megélése, amint éppen itt vagyok most – kizárva minden mást, és

 • a jövő alakulásának lehetséges irányaihoz való viszonyulásaim megélése.

Szeretem, hogy mindez egyszerre, sokféle szálon összekapcsolódva tud jelen lenni bennem, és akár tudatos döntéseimmel alakítani tudom, éppen melyik kap nagyobb hangsúlyt. Olyan ez, amint egy akvarellhez színeket keverve keresgéli a festő a megfelelő árnyalatot.

A múlt felidézésében segítenek a régi fotók, írások vagy levelek böngészése. Az emlékek felidézése múltbéli helyzeteket, gondolatokat, érzéseket hozhat felszínre. Összetalálkozhatunk így egykori önmagunkkal is, és mindez akár taníthat, irányt mutathat a mai valósághoz. Ugyanakkor, amikor túl sokat markolok a múltból, amit már érzelmileg nehéz feldolgozni, könnyen beleragadhatok valamifele melankolikus hangulatba.

A jelent, az itt-és-most pillanatát az igazi találkozások, a magával ragadó feladat, a játék, a tánc, az intimitás, a fizikális erőfeszítés, a meditáció vagy más, a figyelmet rabul ejtő állapot erősíti fel. Ilyenkor ez annyira lefoglal, hogy nem ad teret a másik két idősíknak. Igazi magával ragadottságot élek meg, amiben egyfajta kettősség jelenik meg, amint magával sodor a helyzet, ugyanakkor úgy érzem teljes mértékben kezemben tartom azt.

A feltételezett jövő legtöbbször kéretlenül jelentkezik be. Ilyenkor elveszi az itt-és-most élményt tőlem, és figyelmemet egyfajta készülődéssel kapcsolatos teendőkre tereli. A jövő alakulása bizonytalan, egyre kevésbé belátható (vagy talán mindig is így volt ez). Éppen ezért amikor a túlzottan a jövőre koncentrálok, felerősödhet bennem a szorongás érzése, az aggodalom a várható változások miatt. Ugyanakkor a jövő izgalmas fejleményeket, előremutató fordulatokat is hozhat, így életem várható alakulásának tervezése akár megnyugtatóan is hathat rám, amint a sok kiszámíthatatlan fordulat közül legalább néhányra készülni kezdek. Ehhez ajánljuk a YearCompass magyar nyelvű tervezőjét, aminek 2022-2023-as munkafüzete most vált elérhetővé!

Idősíkok

3. Kérdés

Az időd melyik elemére érdemes több hangsúlyt fordítanod az év hátra lévő részében?

A halálhoz való viszonyulásunkról

Mai üzenetünk a halálhoz való viszonyulásunkról is, de leginkább az életről szól.

1. Idézet

„A halállal való szembesülés szorongást szül, ugyanakkor magában hordozza egy jóval intenzívebb, tartalmasabb élet lehetőségét is.”

Irvin D. Yalom

 

2. Felvetés

Az elmúlt napokban sokat gondoltunk halottjainkra. A hosszú hétvégén a gyertyák, a virágok, a temetői rítusok megállást és befelé fordulást kínáltak fel nekünk. Lehetőség ez arra, hogy emlékezzünk azokra, akik már nincsenek közöttünk, felidézve életünk régi, kedves vagy másként fontos emlékeit.

Az ünnepekhez való elmélyüléshez Irvin D. Yalom Szemben a nappal című könyvét lapozgattam ismét. Amit finom gondolatai bennem felébresztenek… Mások halála saját halandóságunkra is figyelmeztet. A halandóságunk pedig mindig is úgy keretezi életünket, hogy közben figyelmeztet, gazdálkodni kell az időnkkel, és dönteni, választani, változtatni érdemes a fontos dolgainkban. Létünk korlátossága így felelősséget tesz ránk, és segít elköteleződni, hogy valóban teljes életet éljünk.

Gondolatai közül számomra a továbbgyűrűzés elve adja talán a legmeghatározóbb feloldozást az elmúlás témájában. E szerint mindannyian különösebb szándék nélkül, akár tudattalanul is képesek vagyunk, a vízbe dobott kavics hatására a vízfelszínen kialakuló apró hullámokhoz hasonlóan, koncentrikus körökként tovaterjedő nyomot hagyni magunk után, ami – akár nemzedékeken át – befolyásolhatja mások életét. Így hatunk a körülöttünk levőkre, és rajtuk keresztül másokra, akár számunkra ismeretlenekre is.

Ilyen az én kapcsolatom apai nagyapámmal, Bognár Gyulával, akivel soha nem találkozhattam, jóval születésem előtt meghalt. Csak néhány „beszélgetős vacsora” alkalmával, gyerekként, apámtól hallott – legtöbbször ilyenkor az asztal körül ülve fokhagymás pirítóst ettünk teával – szinte azonos mondatokból összeálló, visszatérően ismételt történeteken keresztül rajzolódik ki alakja. Hogy mi jellemzi őt számomra? Egy mondatban: tisztesség, becsület, konok következetességgel tartva. Ennyit üzent életével, és majdnem száz évvel később nap mint nap jelen van számomra. Ezáltal, belső dialógusaimon keresztül szinte többet találkozom vele, mint a barátaimmal.

Halal es elet

3. Kérdés

Vajon megváltoztatnád-e, ha ugyanazt az életet kellene leélned újra és újra, az örökkévalóságon át?

(Friedrich Nietzsche: Így szólott Zarathustra)

A kitartás

Ma a kitartásról írunk.

1. Idézet

„Mindig lehetetlennek tűnik, amíg nincs kész.”
Nelson Mandela

 

2. Felvetés

A kitartás jelentőségéről kevesebbet hallunk mostanában. Agilitás, frissesség, kreativitás, lendület, jó kommunikáció, proaktivitás és hasonló jellemzők gyakran olvashatók az álláspályázatok elvárásai között, a stabil, kitartó, következetes és hasonló kifejezések ugyanakkor mintha kiveszőben lennének. Elbillenni látszik az elvárt készségek mérlege a látványos, gyors sikerek irányába, és a tartós erőfeszítés eredményei mintha kevesebbet számítanának. Talán van ebben valami, ami a régi világunkból az új világunkba való átmenetről is szól, és ez mindig is így volt. Csak nehogy a végén az legyen, hogy minden, ami látható módon küzdelem, fáradozás és elmélyülés árán jön létre, az másodlagos, kerülendő, ciki. Legalább ne kelljen rejtegetni azt, hogy a teljesítmény mögött igenis sokszor a kemény kitartás is ott van.

Nézem a LinkedIn posztok áradó sokaságát: csupa eredményes, sikeres, díjazott kolléga. Minden sikertelen kezdeményezés, kirúgás és bénázás csak palástolva jelenik meg – konkrétan nem is jelenik meg – mert át van konvertálva sikerré, győzelemmé és diadallá. A felszín csillogása elfedi azt, ami a háttérben igazán történik. Mennyire hiteles ez, ki hiszi ezt el?

Az világos, hogy a vonzó, jól kitűzött cél szükséges, hogy jó irányba haladjunk, a belső ambíció, a személyes miérted energiát teremt az elinduláshoz, és aztán minden lépést meg kell lépni akkor is, amikor nehéz, fáj és a környezet is elbizonytalanító. Ehhez kell a kitartás.

Szerencsés vagyok, mert sokféle adottságot kaptam, amelyek az eredményességet segítik, ezek közül a kitartásomért különösen hálás vagyok. E nélkül nem született volna meg a mai üzenet sem, hiszen nagyon messziről jövök én is a szövegírás útján – magyartanárnőm, Vera néni tudna erről beszélni, ha még köztünk lenne…

Mountaineer,Climbing,The,Snowy,Mountain,In,Stormy,Winds,,Romania

3. Kérdés

Te mit köszönhetsz a kitartásodnak?

Szervezeti miért

A szervezeti miért

Ma arról írunk, miként teremt tetterőt egy magasabb szintű szervezeti miért, amihez személyes szinten is tudnak kapcsolódni a munkatársak.

 

1. Idézet

„A küldetésnyilatkozatnak élő dokumentummá kell válnia, az igazi természetünkké, hogy a benne foglaltak ott legyenek bennünk, ahogyan napról napra éljük életünket.”

Stephen Covey

 

2. Felvetés

Korábban már írtunk a személyes miértről. A Simon Sinek által inspirált tanítás azt (is) mondja, hogy az energia belülről jön, a tudatosan vagy tudattalanul bennünk jelen lévő hajtóerőből, hogy hozzunk létre valami értékeset, tartósat, fennmaradót, túllépve önmagunkon, saját életünk időben korlátozó keretein – lényegében, hogy túléljen minket „alkotásunk”.

Az elmúlt hónapban két cégnél végeztünk szervezeti átvilágítást. A minket megbízó vezetőknek az volt a szándéka, hogy a munkatársakkal bizalmat teremteni képes, független külsős közvetítésén keresztül meghallják, mit gondolhatnak az ott dolgozó kollégák a szervezet működéséről. Saját tapasztalatunk is azt mutatja, hogy vezetőként bármilyen jó kapcsolatom is van munkatársaimmal, bőven maradhatnak közöttünk kimondatlanságok, elégedetlenségek, bántódások, tehát hasznos lehet egy külső fül ezek érzékelésére.

Ilyen felmérések alkalmával anonim kérdőívekkel és személyes mélyinterjúkkal gyűjtjük össze a munkatársak mondásait, dilemmáit, örömeit és panaszait. Ennek egy elemeként azt kutatjuk, az ott dolgozók mennyire érzik munkájukat fontosnak, hasznosnak, értékesnek a cég tevékenysége alapján. Tehát azt keressük, a szervezet képes-e olyan megkérdőjelezhetetlen, húzó üzeneteket megfogalmazni, ami valóban elkötelezi az ott dolgozókat.

Ez az olvasmány két ügyfelünknél szerzett tapasztalat tanulságai miatt született meg, ahol markánsan szembesültünk azzal, milyen erőket tudnak mozgósítani a valóban hiteles szervezeti vállalások:

 • Egy pénzügyi tanácsadó cég, ahol olyan független szolgáltatást kínálnak, amiben az ügyfelek transzparens, kellő mértékű tájékoztatást kapnak, hogy jól tudjanak dönteni pénzügyi szolgáltatások sokasága között, így a kínálatok dzsungelében ráláthatnak, mivel járnak igazán jól. Ebben a cégben még a legvérmesebb értékesítők is ragaszkodnak a szakmai tisztesség alapértékéhez.

 • Egy egészségügyi szolgáltató, ahol végstádiumú betegek méltó ápolását látják el, és ahol a vezető emberséget és odafigyelést épített be a működés minden szintjére, így a munkatársak valamennyi döntésében a vállalt feladat humánus szolgálata jelenti a főbb tájékozódási pontot. Noha fizikailag és pszichésen is nehéz a munka, a fluktuáció rendkívül alacsony, és a még nyugdíj korúak is alig akarnak kilépni.

Szervezeti vezetőként és munkatársként egyaránt érdemes szüntelenül keresni közös, vezérlő miértjeink legjobb megfogalmazását. Ha rátalálunk, olyan energiákat képes ez teremteni, ami a sikeres működés meghatározó erőforrása lesz.

The,Light,In,Young,Woman,Hands,In,Cupped,Shape.,Concepts

3. Kérdés

Mi a legmarkánsabb megfogalmazása annak, hogyan járulok hozzá munkámmal mások kiteljesítéséhez?

Értékek és érdekek

Ma arról írunk, miként teheti próbára a közösnek tartott értékeket az érdekek ütközése.

1. Idézet

„Változtass a gyakorlatodon kulcsértékeid feladása nélkül.”
James C. Collins

 

2. Felvetés

Szervezeti környezetben az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban hallottunk az értékek fontosságáról. Magam először multi környezetben dolgozva találkoztam a values-mission-vision szervezetépítési alapkövekkel, de ma már kisebb szervezetek gyakorlatában is széles körben elterjedt ennek a szempontrendszernek a használata. Ezek közül az értékek mutatják meg, milyen morális kereteket tartunk fontosnak külső és belső interakcióinkban.

Az együtt dolgozó csapatok közös értékeinek rendszere valóban vízválasztó lehet abban, hogy képesek-e hosszú távon is eredményesen együtt dolgozni. Addig ritkán merül fel zavar, amíg béke van és csapatépítő eseményeken, vezetői tanácskozásokon közösen csiszoljuk annak a 4-6 értéknek gyűjteményét, amit leginkább érvényesnek tartunk az adott cégre, szervezet egységre. Legtöbbször akkor jelentkeznek az első nehézségek, amikor a csapaton belüli szereplők érdekei vagy személyiségei élesen kezdenek ütközni. Vagy amikor egy külső szereplővel, ügyféllel vagy beszállítóval merül fel konfliktus helyzet. Ilyenkor dől el az, hogy komolyan gondoltuk-e azt, amit korábban alapelvként lefektettünk. Ilyenkor derül ki, hogy az olyan gyakran rögzített alapértékek, mint tisztelet, figyelem, felelősségvállalás és a többi, hasonló erkölcsi alapelvként gyakran megfogalmazott keretet képesek vagyunk-e betartani. Ilyenkor válik el az, hogy a szervezeti névérték és a reál érték között mekkora az eltérés, és tartjuk-e a korábbi megállapodást, vagy félresöpörjük különféle körülményekre hivatkozva.

Egyik ügyfelünknél a belső elégedettségi felmérés alapján azt lehetett látni, hogy a munkatársak 95%-ban teljesülni látják a cég alapértékeit. Amikor azonban egy workshopon feltettük a kérdést, melyek azok a szervezeti szinten megjelenő magatartásformák, amelyek sértik az alapértékeket, egy tucatnyi tételt soroltak fel a résztvevők.

Ha képesek vagyunk – akár saját érdekeinkkel ütközve – tartani magunkat a közösen lefektetett alapelvekhez, akkor ezzel megerősítjük azokat a teljes közösség számára, megmutatjuk, hogy nem csak beszélünk róluk, hanem komolyan gondoljuk, teszünk is értük. Ugyanakkor, ha ekkor elsodornak minket rövidtávú érdekeink, devalváljuk mindazt, amit a csapatunkkal közösen építettünk addig, ami bizalomvesztéshez vezet. És hát – mint tudjuk – a bizalom visszanyerése melós dolog.

Ertekek es erdekek _Mini

3. Kérdés

Melyek azok az apró napi szokások, amelyekkel erősíteni tudod a közös értékek érvényesülését?

Copyright © 2013 - 2023 Önazonos Vezető