A siker és a boldogság kapcsolata

Mai témánk a siker és a boldogság kapcsolatáról szól.

1. Idézet

“Amikor boldogok vagyunk – amikor a szemléletmódunk és a hangulatunk pozitív – okosabbak, motiváltabbak és ily módon sikeresebbek vagyunk. A boldogság a középpont, ami körül a siker forog.” 

Shawn Achor, A boldogság, mint versenyelőny (HVG kiadó, 2019)

2. Felvetés

Shawn Anchor kutatása alapján a sikeresség nem automatikusan vonja maga után a boldogságot, miközben ha boldogabbak vagyunk, azáltal sikeresebbek is leszünk. Sokan azt gondolják, majd akkor lesznek boldogok, amikor valamilyen céljukat elérik, amikor valamit a körülményeikben meg tudnak változtatni. Ez azonban önáltatás, mert legtöbbször csupán rövid örömérzetet élnek meg ilyenkor, és már a következő célra fókuszálnak.

A teljesítményünk, eredményeink, sikereink önamgukban nem biztosítanak tartós boldogságot, amennyiben nincs saját magunkon túlmutató jelentőségük, amíg nem képviselnek mások számára értékes hozzájárulást. Számtalan embernél a sikervágy belső hiányérzetből fakad, a belül megélt elégtelenség érzetét hivatott kompenzálni külső eredményekkel. Erről szól Tony Robbins egyik leggyakrabban idézett mondása is, amely szerint a beteljesedés nélküli siker az igazi kudarc.

A siker (kiteljesedés) és a boldogság (beteljesedés) a teljesség két összekapcsolódó dimenziója. Egyik sem nélkülözheti a másikat. Teljesítsem ki mindazt, amire hivatott vagyok, és mindeközben az elért eredményektől függetlenül értékeljem mindazt, aminek örülhetek. Különösen aktuálissá válik ez a két dimenzió és a kapcsolatuk olyan időszakokban, amikor felmérhetetlen kimenetelű változások érnek bennünket, és kulcsszerepet kap a lehetőségekre és a meglévő értékekre fókuszálás.

Ábra: A kiteljesedés és a beteljesedés kapcsolata

3. Kérdés

Te hol érzékeled magad jelenlegi helyzetedben a két teljesség dimenzióban 1-10 skálán (1- sehol nem vagyok, 10 – helyemen vagyok), és mi mozdítana előre?

Trackback from your site.

Copyright © 2013 - 2024 Önazonos Vezető